yoshio ikezaki:

into the void                                     7/17-9/4,2021